Programa

DIVENDRES 3

17h OBERTURA I PRESENTACIÓ DEL TATU CIRCUS
18h XERRADA: ABOLICIÓN DE LA POLICÍA DESDE UNA PERSPECTIVA TRANSMARICABIBOLLO
20h ESPECTACLE:
PRESENTACIÓ PER MAGE ARNAL
EL TRABAJO MATA”
B.ALMAR
LARITZA
NINA CLOWN
20:30h SOPAR
21:30h TEATRE: ESCLAVONS/ESLABONES (L’ARRACADA ACCIÓ CULTURAL)

DISSABTE 4

10h OBERTURA
11:00h SORTIDA COMBOI DES DEL CSOA L’HORTA CAP A LA CONCENTRACIÓ DE PICASSENT
12:00h CONCENTRACIÓ DAVANT DEL CENTRE PENITENCIARI DE PICASSENT (CONVOCA FAMILIAS FRENTE A LA CRUELDAD CARCELARIA)
14h DINAR
17h XERRADA: CRIMINALITZAR LA POBRESA. APOROFÒBIA D’ESTAT I ABANDÓ DES DELS MOVIMENTS SOCIALS (ROSELLA ALONSO FRAU del col·lectiu ARADA)
19h CONCERTS/ESPECTACLES:
UNA ALTRA JUNY
LAMÍA i EQUIS
ESFOCTACLE
GAFFA GALÁKTIKA
20:30h SOPAR
21:30h BINGO MUSIKAL

DIUMENGE 5

11h OBERTURA
12h PRESENTACIÓN DEL LIBRO: IIRSA: PERSPECTIVAS ANÁRQUICAS SOBRE EL CONFLICTO CONTRA LA DEVASTACIÓN EN SUDAMÉRICA
14h DINAR
16:30h ACTUALITZACIÓ DE CASOS REPRESSIUS
19h ESPECTACLE: EL COSTAT FOSC DE LA LLUNA
19:30h a 22:00h PUNXADA DE MARIKARMEN FREE
20:30h SOPAR

——
SENSE ALCOHOL
SENSE BIZUM
TOT VEGÀ
TATUS
PIERCINGS
PERRUQUERIA
GEMMES DENTALS
CARTEGE A PRESXS
BINGO
FIRMES

#tatu #tatto #circus #tattocircus #tatucircusvalencia #focalespresons
#fuegoalasprisiones #noseascarcelerx #nosigascarceller #valencia
#tintapropresxs

Posted in General | Comments Off on Programa

Manifest

Manifest Tatu Circus València 2022

[val]

El Tattoo Circus va naixer el 2007 a Roma amb la colaboració de diversos espais okupats que treballen temes anticarcelaris.

Pensaren que sería interesant unir a persones que tatuaren, anellaren, tocaren música o feren circ per a travès d’aquestes activitats recolzar d’alguna forma a les persones preses y a la volta recolzar la crítica radical a les presons i al sistema que les sustenta.

Al llarg dels anys s’ha repetit aquesta experiència tant a Itàlia com en altres ciutats europees i llatinoamericanes, arribant el primer Tatu Circus a València enguany.

El Tattoo Circus és una trobada anual enfocada a la captació de diners per al suport a presxs o projectes anti-repressius, mitjançant la realització de tatuatges, pírcings, escarificacions o qualsevol altra forma de modifcació corporal, així com xerrades, menjadors vegans, concerts, exposicions i tallers que acompanyen d’un contingut polític a aquesta activitat. Tot el diners sempre anirà íntegrament a lluita pro-presxs, tant en finançament de projectes d’aquest tipus, suport a companyes empresonades i escapolides, multes provinents de lluites, etc. Tota l’organització del Tattoo Circus és assembleària i horitzontal. Ningú rep cap mena de remuneració per res. S’apel•la a la solidaritat i a la col•laboració de qui es decidisca implicar. El sentit de la trobada no gira entorn del tatuatge ni els pírcings. La seua base és la lluita contra les presons i contra la repressió. No gira entorn de l’estètica, sinó que el seu motor i fi és ser una activitat en pro de la solidaritat revolucionària.

Tots els beneficis del Tatu Circus València aniran destinats a la lluita contra les presons: Ja siga per a pagar advocats, per a tema antirepressiu o directament a les preses. Volem un món sense presons i sense justícia punitivista; per tant, volem destruir totes les condicions estructurals i específiques que fan necessària aquesta forma industrial de control social que és la presó. Mort a l’estat i a tota forma d’opressió.

Organitzem aquest esdeveniment sense la venda d’alcohol per voler posar una línia roja a la forma de fer en general la nostra militància i concretament de com volem finançar la lluita anticarcelària. En un context en el qual la major part de la gent empresonada ho està per qüestions que han de veure amb la droga, no veiem cap sentit a treure benefici de la venda d’alcohol, al costat de altres motius com que el consum d’alcohol siga com a pretext per a generar comportaments abusius i de merda en general, o que l’horari de l’esdeveniment no siga el més nocturn per a la venda massiva d’aquestes begudes, i finalment per evidenciar que estem en un espai polític en el que necessitem de tota la nostra capacitat física i mental per a fer front a les opressions de la nostra vida diària. Com a oferta alternativa, oferim una bona carta d’infusions i sucs per al goix de la gent.

En aquest espai volem remarcar la necessitat de generar un espai més segur, sen-se comportaments masclistes i d’odi a les persones trans, a les putes i a la gent LGTBI. Sabem que encara que diguem que són els nostres espais, moltes vega-des predomina la presència masculina en els llocs i rols de poder, amb dinàmi-ques pròpies del cisheteropatriarcat, prou difícils de trencar. Necessitem es-pais públics a on les companyes, dones, trans, no binàries, putes, mariques i bolleres puguen portar la veu i ser també protagonistes polítiques en la vida diària i en la lluita contra la dominació.

Manifest Tatu Circus València 2022 – val

[cast]

El Tattoo Circus nació en el año 2007 en Roma con la colaboración de diversos espacios ocupados que trabajan temas anticarcelarios.

Pensaron que sería interesante unir a personas que tatuaran, anillaran, tocaran música o hicieran circo para a través de estas actividades apoyar de alguna manera a las personas presas y a la vez apoyar la crítica radical a las prisiones y al sistema que las sostiene.

A lo largo de los años se ha repetido esta experiencia tanto en Italia como en otras ciudades europeas y latinoamericanas, llegando el primero Tatu Circus a Valencia este año.

El Tattoo Circus es un encuentro anual enfocado en la obtención de dinero para el apoyo a las personas presas o a proyectos antidrepresivos mediante la realización de tatuajes, piercings, escarificaciones, peluquería, uñas o cualquier otra forma de modificación corporal, así como charlas, comedores veganos, conciertos, exposiciones y talleres que acompañen de un contenido político esta actividad. Todo el dinero siempre va íntegramente a la lucha pro-preses, tanto en financiación de proyectos de este tipo, apoyo a compañeras encarceladas y fugadas, multas provenientes de luchas, etc. Toda la organización del Tattoo Circus es asamblearia y horizontal. Nadie recibe ningún tipo de remuneración por nada. Se apela a la solidaridad y a la colaboración de quien se decida a implicarse. El sentido del encuentro no gira en torno al tatuaje ni a los piercings. Su base es la lucha contra la cárcel y contra la represión. No gira en torno a la estética, sino que su motor y finalidad es ser una actividad en pro de la solidaridad revolucionaria.

Todos los beneficios del Tatu Circus València irán destinados a la lucha contra la cárcel: ya sea pagar abogades, para tema antirrepresitvo o directamente a las personas presas. Queremos un mundo sin cárceles y sin justicia punitivista; por tanto, queremos destruir todas las condiciones estructurales y específicas que hacen necesaria esta forma industrial de control social que es la cárcel. Muerte al estado y a toda forma de opresión.

Organizamos este evento sin la venta de alcohol porque queremos poner una línea roja a la forma de hacer en general nuestra militancia y concretamente de cómo queremos financiar la lucha anticarcelaria. En un contexto en el que la mayor parte de la gente encarcelada lo está por cuestiones que tienen que ver con la droga, no vemos ningún sentido a sacar beneficios de la venta de alcohol, además de otros motivos como que el consumo de alcohol sirva de pretexto para generar comportamientos abusivos y de mierda en general, o que el horario del evento no sea el más nocturno para la venta masiva de estas bebidas, y finalmente para evidenciar que estamos en un espacio político en el que necesitamos de toda nuestra capacidad física y mental para afrontar las opresiones de nuestra vida diaria. Como oferta alternativa, ofrecemos una buena carta de infusiones y zumos para el disfrute de la gente.

Finalmente, en este espacio queremos remarcar la necesidad de generar un espacio más seguro, sin comportamientos machistas y de odio a las personas trans, a las putas y a la gente LGTBI. Sabemos que aunque digamos que son nuestros espacios, muchas veces predomina la presencia masculina en los espacios y roles de poder, con dinámicas propias del cisheteropatriarcado, bastante difíciles de romper. Necesitamos espacios públicos donde las compañeras, mujeres, trans, no binarias, putas, maricas y bolleras puedan tener voz y ser también protagonistas políticas en la vida diaria y en la lucha contra la dominación.

Manifiesto Tatu Circus Valencia 2022 – cast

Posted in General | Comments Off on Manifest

Mapa

Aquesta esta la disposició de les diferents parts del Tatu Circus València en el @csoalhorta:

– Més enllà del “Territori Tatu” no es pot accedir.
– Recepció de books i per a pedir cita (no més entrar en l’edifici de la caseta)
– Tatus, Piercings, etc (per tot l’interior de l’edifici)
– Banys (a l’interior hi ha un i l’altre a l’exterior)
– Menjar i Begudes (disposat de forma separada i no més entrar al Csoa l’Horta)
– Cartege a Presxs (zona per a escriure cartes a gent empresonada)
– Zona Relax (per a descansar una miqueta de l’ambient)
– Distris (fanzines, llibres, propaganda…)
– Firmes (taula per a firmar proyectes com “Regularización YA”)
– Xerrades i Bingo (pos eso)
– Espectacles (Cuasi la meitat de l’espai de l’horta per a mogudes super wapes 😉

Posted in General | Comments Off on Mapa

Necessitats

POSTRES

ES BUSCA POSTRE
BUSQUEM GENT GUAY QUE VULGA CUINAR POSTRES PER AL TATU CIRCUS VALENCIA
(i col·laborar així amb el suport a lxs presxs)

Contacta per MP si estàs interesade en ajudar.
(Del contrari ets carceller)

PERRUQUERIA I MANICURA

NECESSITEM GENT GUAY TAMBÈ PER A COL·LABORAR FENT PERRUQUERIA I MANICURA
ELS DIES 3,4 I 5 DE JUNY EN EL ESDEVENIMENT DEL TATU CIRCUS VALÈNCIA.

QUALSEVOL PERSONA INTERESADA EN PARTICIPAR PER A RECAUDAR PER A LA LLUITA ANTICARCERÀRIA D’AQUESTA MANERA QUE CONTACTE PER MP A L’INSTAGRAM O PEL NOSTRE CORREU ELECTRÒNIC.

Posted in General | Comments Off on Necessitats

Funcionament Tatu Circus

RESUMEN

RESPECTEM LA PRIVACITAT:
Demanar consentiment per a fotografiar cares i si no tapar-les.

SENSE BIZUM:
Per fa, porta canvi en efectiu.

DEIXA AL GOSSET FORA:
Per la higiene dels tatus i per la quantitat de gent. Ho sentim! 🙁

ESPAI SEGUR
Procurem fer un espai més segur, evitatn actitud de
trans/bi/bollo/puto/homo-odi i masclistes en general.

SENSE ALCOHOL
No vendrem beguda amb alcohol i preguem no portar-la de fora tampoc!

AUTOGESTIÓ

Tots els beneficis del Tatu Circus València aniran destinats a la lluita contra les presons: Ja siga per a pagar advocats, per a tema antirepressiu o directament a les presxs. Volem un món sense presons i sense justícia punitivista; per tant, volem destruir totes les condicions estructurals i específiques que fan necessària aquesta forma industrial de control social que és la presó. Mort a l’estat i a tota forma d’opressió.

SENSE ALCOHOL

Organitzem aquest esdeveniment sense la venda d’alcohol per voler posar una línia roja a la forma de fer en general la nostra militància i concretament de com volem finançar la lluita anticarcelària. En un context en el qual la major part de la gent empresonada ho està per qüestions que han de veure amb la droga, no veiem cap sentit a treure benefici de la venda d’alcohol, al costat de altres motius com que el consum d’alcohol siga com a pretext per a generar comportaments abusius i de merda en general, o que l’horari de l’esdeveniment no siga el més nocturn per a la venda massiva d’aquestes begudes, i finalment per evidenciar que estem en un espai polític en el que necessitem de tota la nostra capacitat física i mental per a fer front a les opressions de la nostra vida diària. Com a oferta alternativa, oferim una bona carta d’infusions i sucs per al goix de la gent.

ESPAI SEGUR

En aquest espai volem remarcar la necessitat de generar un espai més segur, sense comportaments masclistes i d’odi a les persones trans, a les putes i a la gent LGTBI. Sabem que encara que diguem que són els nostres espais, moltes vegades predomina la presència masculina en els llocs i rols de poder, amb dinàmiques pròpies del cisheteropatriarcat, prou difícils de trencar. Necessitem espais públics a on les companyes, dones, trans, no binàries, putes, mariques i bolleres puguen portar la veu i ser també protagonistes polítiques en la vida diària i en la lluita contra la dominació.

SENSE BIZUM

En el TATU CIRCUS VALÈNCIA no farem operacions ni amb datàfon ni amb Bizum, així que demanem per favor, a la gent que acudeix a l’esdeveniment que porte canvi en metàlic. Com a anticapitalistes, sabem de la merda que és (per desgràcia i per ara), dependre dels diners i del món que es genera al voltant d’aquest, més encara és dependre d’aplicacions digitals que eliminen tota operació física, en pro d’un major control del moviment econòmic a petita escala, amb els fals arguments de la velocitat de transaccions i de la seguretat.

NO FOTOS

Ens encantarà tota la difusió que es farà dins del propi esdeveniment
per part de la gent, per això també agraïm que, per defecte, si ixen
rostres en vídeos i fotos, s’oculten les cares de la gent en cas que no
hagen donat el seu consentiment explícit. Perquè hauran persones que no
vulguen una difusió digital de la seua identitat física.

NO DOGS

Encara no existeixen els Tatu Circus per als gossos (menys mal). Així
que demanem per favor que deixeu al vostre company en altre lloc. Hi
haurà moltíssima gent, soroll i també hi ha un espai en el qual per
qüestions d’higiene menys encara poden estar (pels tatus, perruqueria i
tal).

Posted in General | Comments Off on Funcionament Tatu Circus

Què és el Tatu Circus

El Tattoo Circus és una trobada anual enfocada a la captació de diners
per al suport a presxs o projectes anti-repressius, mitjançant la
realització de tatuatges, pírcings, escarificacions o qualsevol altra
forma de modifcació corporal, així com xerrades, menjadors vegans,
concerts, exposicions i tallers que acompanyen d’un contingut polític a
aquesta activitat. Tot el diners sempre anirà íntegrament a lluita
pro-presxs, tant en finançament de projectes d’aquest tipus, suport a
companyes empresonades i escapolides, multes provinents de lluites, etc.
Tota l’organització del Tattoo Circus és assembleària i horitzontal.
Ningú rep cap mena de remuneració per res. S’apel·la a la solidaritat i
a la col·laboració de qui es decidisca implicar. El sentit de la trobada
no gira entorn del tatuatge ni els pírcings. La seua base és la lluita
contra les presons i contra la repressió. No gira entorn de l’estètica,
sinó que el seu motor i fi és ser una activitat en pro de la solidaritat
revolucionària.

Explicació per a tothom sobre el sentit i funcionament d’un Tatu Circus.
Per si dubtaves i tenies curiositat. En moltes capitals europees n’hi ha
una trobada com aquesta. (Madrid, Karcelona, Helsinki, Roma, Bristol…)

Posted in General | Comments Off on Què és el Tatu Circus

I edició Tatu Circus València 2022!

El primer cap de setmana de juny (3, 4 i 5) tindrà lloc el 1º TATU CIRCUS VALÈNCIA al CSOA l’Horta (c/Diógenes López Mechó, s/n). Xerrades, espectàcles, rifes, menjars, piercings, tatus i més… tot organitzat per a finançar la lluita anticarcerària i per a imaginar més fàcilment un món sense presons, sense estat i sense cap tipus d’autoritat o dominació.

#focalespresons #tintapropresxs #tatucircusvalencia #tatu #tatto #circus
#tattocircus #fuegoalasprisiones #noseascarcelerx #nosigascarceller
#valencia

Pròximament ficarem la progamació i altres detalls al voltant del Tatu Circus.

Posted in General | Comments Off on I edició Tatu Circus València 2022!